donderdag 26 januari 2017

Pogingen om uit de Mist te komen via Google Alerts

Het voordeel van ooit een beduidend ruimer bewustzijnsniveau gehad te hebben, is wel dat je ergens nog de herinnering aan die toestand hebt opgeslagen. Een zoete herinnering die het hart ooit weer eens zou kunnen laten pulseren op een hoger niveau. De herinnering die ooit weer eens als een voertuig zou kunnen dienen om weer terug te keren naar die domeinen. Als een touw dat opeens dwars door de dikke mist voor je gezicht hangt, wachtend om beklommen te worden.

Red Desert van Matt Enlow
Er is een tijd geweest waarin ik eigenlijk dacht dat het leven vanuit een meerlevensperspectief bezien, toch wel wat eenvoudig in elkaar stak. Kijkend en vooral als een soort van buitenstaander observerend was het misschien ook makkelijk om flarden te zien van het grotere perspectief. Dat was een mooie tijd, maar ik kan inmiddels wel zeggen dat het een heel ander verhaal wordt als je op een gegeven moment hebt besloten niet langer wat te drijven aan de oppervlakte, maar de duik in het diepe te wagen. 

Misschien lukt het om daarna ooit weer eens het licht aan te doen, zoals ik dat in 2013 eens schreef in een stukje waar ik Moorjani aanhaalde (1), maar zover ben ik momenteel nog lang niet. Ik ben me al enkele jaren bewust van mijn verblijf in de mist, maar ik hoop dat ik bij machte ben om mijn weg hieruit te vinden. Een van de methodes is om mijn geest weer te leren afstemmen op zaken die destijds in mijn bewustzijn waren (2).

Meer Mist - Edwin van der Heijden
Ik denk daarbij niet meteen aan het astrale werk van Robert Monroe, wat natuurlijk het ultieme sluitstuk is, maar aan mensen die hebben geschreven over hoe mensen tegenwoordig in de mist terecht kunnen komen, en er zijn natuurlijk heel wat wegen die naar deze 'toeman (3)' leiden.

Voor mijzelf zijn het vooral de vele verplichtingen die gekoppeld zijn aan het zijn van een gezinsman met enkele kleine kinderen en een pittige vrouw. Een andere snelweg de mist in, is momenteel wel de digitale verblinding: ik zie het vooral bij mijn 12-jarige dochter die wel heel veel tijd doorbrengt starend naar haar mobiel of een netflix-serie of film. 


Wat ik vandaag heb gedaan is het aanmaken van een paar nieuwe google alerts van inspirerend schrijvers zoals Manfred Spitzer die onderzoek doet naar het bewustzijnsverlagende effect van computer- en smartphonegebruik bij schoolgaande kinderen. Ook heb ik Nicholas Carr weer eens uit de mottenballen gehaald, dankzij zijn boek 'Het Ondiepe' waarin hij het idee dat google ons dom maakt verder uitwerkt. Ook het baanbrekende werk van Rupert Sheldrake heeft een inspirerende werking gehad, wat zeker een google alert waard is.

NOTEN
(1) Anita Moorjani in Het Goddelijke Aardingsproces
(3) [Toeman] is het Russische woord voor mist. Omdat ik niet steeds het woord 'mist' wilde blijven gebruiken probeer ik op deze manier wat variatie aan te brengen


woensdag 31 augustus 2016

Microvita en de Link tussen Geest en Materie

Vandaag sprak ik met iemand die zei dat hij ooit eens het gedachtegoed had omarmd van een beweging die Ananda Marga werd genoemd. Ik had er nog nooit van gehoord en via wikipedia ontdekte ik dat deze organisatie in 1955 in India ontstaan is uit het gedachtegoed van een man met de naam Prabhat Rainjan Sarkar, die overigens van vele markten thuis was, zoals we weldra zullen zien.

Shrii Shrii Anandamurti

Deze heer Sarkar, die overigens ook bekend stond onder de pakkende naam 'Shrii Shrii Anandamurti', wat zoiets betekent als 'Hij die anderen aantrekt door de belichaming van gelukzaligheid' bleek in de jaren tachtig ook nog eens de grondlegger van het concept van Microvita, en daar wil ik even iets langer bij blijven stilstaan.

Deze term verwijst naar iets interessants, namelijk het concept dat er een soort van bewustzijn is dat aan de basis staat van materie. Zij zouden een brug slaan tussen enerzijds de wereld van de materie en die van de geest. Deze microvita zouden de materie maken vanuit het subatomaire niveau (1).

Chiari Fersini's Reality is a Dream (2)
Dit roept bij mij allerlei associaties op, waarbij ik denk aan David Bohm en zijn concept van de Impliciete Orde (3) en de Morfische Resonantie Velden zoals Rupert Sheldrake die heeft geïntroduceerd waar ik op de hoofdsite van het noëtisch onderzoek meer over schrijf (4).

Beiden spelen met het idee dat er een soort van veld of ordenend, sturend principe is dat aan de basis ligt van materie. Toevalligerwijs heb ik afgelopen week ook een boek van Jane Roberts in mijn handen gehad waarin een laten-we-zeggen niet fysiek wezen die luistert naar de naam Seth ook spreekt over energie/materie en bewustzijn (5). Ik heb in het artikeltje over de drie wetenschappelijke taboes ook al over 'hem' gesproken (6).

Hij stelt daar dat alle energie bewustzijn heeft. De link tussen materie en energie is sinds Einstein's E=mc2 snel gemaakt, waardoor je hier ook een argument in zou kunnen zien voor het concept dat op een of andere manier bewustzijn ten grondslag zou kunnen liggen aan het ontstaan en het in stand houden van de materie.

Als afsluiter nog een citaat uit het laatste boek van Tijn Touber (7,8), waar hij in Egypte in een gesprek met een man die hij Abdamelek noemt het volgende te horen krijgt over de piramide van Cheops en het ontstaan ervan. Een knap staaltje inzet van microvita, zou ik zeggen!
"Thoth visualiseerde de piramide in een hogere frequentie, de frequentie van waaruit hij als genie bewust kon scheppen. Hoe krachtiger de creatie op dit niveau werd neergezet, hoe sneller die zich in de onderliggende realiteiten zal manifesteren. In het geval van Thoth duurde dat niet lang." (p. 76)

BRONNEN
(1) http://sarkarverse.org/wiki/Microvita_theory
(2) https://nl.pinterest.com/pin/393783561141410019/
(3) http://www.bizint.com/stoa_del_sol/plenum/plenum_3.html
(4) https://noetiek.wordpress.com/2010/06/22/het-vermengen-van-morfogenetische-velden/
(5) Roberts, J (1986) Dromen, evolutie en waardevervulling. Deventer: Ankh-Hermes.
(6) http://noetiek.blogspot.nl/2016/08/drie-taboes-van-de-huidige-wetenschap.html
(7) Touber, T. (2015) Heimwee naar het Paradijs. Lev-boeken.
(8) http://noetiek.blogspot.nl/2016/08/wederom-zoeken-in-de-eeuwigheid-naar.html

vrijdag 19 augustus 2016

Drie Taboes van de Huidige Wetenschap

Het is een slechte gewoonte, maar soms gebeurt het toch dat ik met meerdere boeken tegelijkertijd bezig ben. Vaak lukt het niet om ze allemaal uit te lezen, maar dat neemt niet weg dat ze soms wel samen tot iets nieuws leiden, zoals in dit geval deze blog over de drie taboes van de huidige wetenschap.

Is de Chinese beschaving van buitenaardse oorsprong?
In het eerste boek waar ik mee bezig ben, wordt als motto het volgende geschreven, wat meteen al goed aangeeft hoe moeilijk de wetenschap heeft met ideeën die té veel afwijken van wat de norm is.

"De lust van de mens om nieuwe en koene ideeën te leveren was slechts een ietsje groter dan zijn neiging om alle nieuwe en gewaagde gedachten te bestrijden. En dit ietsje maakt de vooruitgang uit" (Rainer Erler in Die Delegation)
Het idee om de mogelijkheid te verkennen dat er ooit in het verleden sprake is geweest van andere beschavingen van buiten de aarde die hebben ingegrepen in de geschiedenis van de mensheid zou je dan ook wel een mooi voorbeeld kunnen noemen van een huidig wetenschappelijk taboe.

Een ander taboe richt zich niet zozeer op de mogelijkheid van het bestaan van intelligent bewustzijn in fysieke vorm, maar op alles wat er maar op zou lijken dat er niet-fysiek bewustzijn zou kunnen bestaan buiten een fysiek lichaam. Het tweede taboe binnen de huidige wetenschappelijke wereld is dan ook ieder onderzoek naar het bestaan van de ziel, buitenlichamelijke ervaringen of reïncarnatie.

Het derde taboe dat ik zou willen onderscheiden betreft het bestaan van de mogelijkheid om met niet-fysiek bewustzijn te communiceren dat niet eens menselijk is. In een boek uit de jaren tachtig van Jane Roberts 'Dromen: evolutie en waardevervulling I' wordt in het begin Seth aan het woord gelaten, een beroemde entiteit uit de jaren zeventig en tachtig. Hij spreekt ook over de wetenschap en welke tegenkrachten er zich in deze wereld bevinden:

"De wetenschap heeft jammer genoeg de geest van zelfs haar meest originele denkers beknot, want zij durven niet van bepaalde wetenschappelijke principes af te wijken. Alle energie bevat bewustzijn. Die ene zin is in wezen wetenschappelijke ketterij en in veel kringen is het ook godsdienstige ketterij. Een erkenning van die eenvoudige verklaring zou inderdaad je wereld veranderen." (p. 7)
De Drie Wetenschappelijke Taboes zijn dan:
- In het verleden heeft de mens interactie gehad met buitenaardse beschavingen (die ze vaak abusievelijk als goden hebben beschreven)
- De ziel en het bewustzijn kan buiten een fysiek lichaam bestaan
- Het is mogelijk om via de menselijke geest contact te leggen met andere niet-fysieke levensvormen.

woensdag 10 augustus 2016

Wederom zoeken in de Eeuwigheid naar Geschiedenis Mensheid

Vanochtend om zeven uur liep ik mijn dochter in de arm over de dijk waar we samen genoten van de zon en het uitzicht vol water, groen en menselijke staaltjes architectuur. Toen we wat afdaalden en ons ergens halverwege de dijk nestelden, begon mijn dochter haar verkenningstocht door de verschillende soorten gras en andere groene vegetatie-variatie.

Strijkijzers door de Woestijn door Vladimir Kush

Het gaf me even de tijd om stil te staan bij een citaat uit een vrij recent boek van Tijn Touber, namelijk 'Heimwee naar het paradijs'. In 2013 heb ik eerder vanuit dit project naar een ander boek van hem verwezen (1). In dit boek verwent hij ons met een citaat uit de Smaragden Tafels (The Emerald Tablets) van Thoth:

"Diep in het hart van de eeuwigheid 
zochten wij naar de kennis die aan de jeugd 
van de Aarde toebehoorde"

Dit roept bij mij heerlijke herinneringen op aan een tijd dat we niet onze geest vooral voedden met zaken die alles te maken met het 'gewone' leven op aarde, waarbij ik denk aan het werken, de verantwoordelijkheden van het gezinsleven, films, de digitale wereld met al haar apps, youtubers, berichten, nieuws en games, psyducks en rattatas.

Veelvoorkomende Pokemon Rattata van de app Pokemon Go
Het roept eerder beelden op van mensen die bij elkaar komen om zich gezamelijk af te stemmen op energieën die in zich de geheimen dragen van verloren tijden. Mensen die de techniek weer hebben ontdekt hoe je middels het stellen van de juiste vragen, en het leren ontvangen van antwoorden, samen werelden kunt laten herleven die reiken naar een tijd toen de mensheid vele malen geavanceerder was dan dat we nu denken te zijn (2).

Het lezen van het boek van Touber kan je in ieder geval al een beetje in de juiste vibratie zetten. De kunst is dan natuurlijk om die toon vast te houden, en vooral ook de juiste ontvankelijke geestesgesteldheid.


NOTEN
(1) In http://noetiek.blogspot.nl/2013/07/door-overmoed-uit-de-holle-buis.html schreef ik bijvoorbeeld naar aanleiding van zijn boek 'het geheim van de genialiteit'. In drie andere artikeltjes verwijs ik ook nog naar hem. Schijnbaar weet hij me in deze tijden toch te inspireren, wat ik zeker moet koesteren. Het boek van Hans Peter Roel waar ik in Tijd en de Verschillende vierde Dimensies naar verwijs pakt dan toch een stuk minder.
(2) http://mooiegedachten.blogspot.nl/2010/10/het-zelf-scheppen-van-goden.html en http://boekenbol.punt.nl/content/2010/09/verdraaiing-van-prehistorische-geschiedenis

woensdag 21 oktober 2015

Tijd en de Verschillende Vierde Dimensies

Soms kun je een boek beter eerst helemaal uitlezen voordat je gaat schrijven over de gedachten die bij je opkomen. De kans is immers groot dat zaken zich in de loop van het lezen verhelderen. Wat ik echter een groot nadeel van deze benadering vind, is dat je het risico loopt allerlei gedachten te verliezen, en bovendien ook je eigen betrokkenheid te verminderen.

In mijn beleving zijn het juist die eerste links die ervoor kunnen zorgen dat je de inkomende informatie op een manier kunt verwerken zodat ze een onderdeel kunnen gaan vormen van je eigen wereld. Je kunt op die manier ook voorkomen dat je eigen wereldbeeld ondergesneeuwd raakt door de gedachten die door een andere auteur worden aangeboden. Woorden en beelden zijn immers vaak anders voor verschillende mensen, waardoor het ook waardevol is om de overeenkomsten en verschillen aan te duiden.

The Flow of Time (1)
En als laatste voordeel zou ik willen noemen dat het ook plezier geeft om weer te merken dat je geest in staat is om de meest creatieve links te leggen. Dat je op die manier nog altijd veel meer bent dan een antropogoogle, zullen we maar zeggen.

TIJD EN DE VIERDE DIMENSIES
Vandaag heb ik een boek voor me liggen van Hans Peter Roel, genaamd 'De Vierde Dimensie'. Een pakkende titel voor een noëtisch onderzoeker zou ik zeggen. In de inleiding gebeurt er echter iets merkwaardigs met betrekking tot de omschrijving van de titel van het boek. Enerzijds beschrijft hij namelijk tijd als de vierde dimensie. Iets wat binnen de natuurkunde een populaire gewoonte is.

Enkele regels ervoor zegt hij echter: "De vierde dimensie geeft ons inzicht in en toegang tot menselijke eigenschappen als teleporteren, helderziendheid, aura's lezen, intuïtie, reïncarnatie en gedachten lezen" (p.7)

Wat ik me dan afvraag is: wat hebben deze zaken nou allemaal precies met 'tijd' te maken? Gedachten lezen, aura's lezen en tijd? Wellicht wordt het in de rest van het boek helder.

Buiten de zaken die de heer Roel hierboven beschrijft, heb je ook nog het gebruik van de 'vierde' dimensie om een bepaald deel van het astrale gebied weer te geven. Een bepaalde sfeer waar onstoffelijk bewustzijn zich bevinden, een gebied dat je bijvoorbeeld zou kunnen verkennen via buitenlichamelijke reizen, of zoals Bruce Moen beschrijft via innerlijke reizen. Dit gebied heeft een bepaalde frequentie waar we ons op zouden kunnen leren afstemmen via ons bewustzijn.

Volgens sommigen zouden er bewegingen gaande zijn waarin de wereld van deze vierde dimensie - dit bepaalde trillingsgebied - zich langzaam zou gaan versmelten met onze derde dimensie, de fysieke wereld.

Hoe het ook zij, het lijkt me handig om dit onderscheid tussen de verschillende gebruiksvormen van de vierde dimensie in het oog te houden.

NOTEN
(1) Afbeelding afkomstig van http://www.gettyimages.nl/detail/video/the-flow-of-time-loop-stockfootage/151348120

zondag 21 juni 2015

Brengt de Bewuste Geest Beweging en Leven in de Wereld?

Door gezinsuitbreiding ben ik een tijd minder noëtisch in de weer geweest, maar ik probeer de draad weer op te pakken, gezellig aan de keukentafel, terwijl de kinderen slapen en de afwas en was zijn gedaan en bovendien het huis weer goed in orde is.

Een boek van de arts Robert Lanza - die overigens baanbrekend werk lijkt te doen op het gebied van het stamcelonderzoek - is het middel om het noëtische spoor weer te activeren. Niet dat ik het meteen allemaal met hem eens ben, maar het weer nadenken en voelen over dit soort zaken brengt het bewustzijn toch ook weer op een ander niveau, waarbij ik verder ook hoop dat het me wat van een internetschaak-verslaving kan afhalen (1).

Surreal Self of Laura Williams (2)

Momenteel probeer ik mijn geest wat te kneden op het terrein van de rol van het bewustzijn bij het beïnvloeden van de materie. Ik heb het daar al geregeld over gehad, en zal je verder momenteel de links besparen, maar gisteren heb ik de pap van Wheeler besproken (3), waarin het idee wordt genoemd dat de materiële wereld wellicht wel zo is ontstaan (door wie of wat of hoe blijft daarbij onbepaald), zodat het niet alleen mensen (en ander bewustzijn) kan voortbrengen, maar dat bewustzijn zou ook essentieel zijn omdat het de materie in stand zou houden, vanwege het idee dat bewustzijn nodig zou zijn om materie te kunnen laten bestaan.

Persoonlijk ben ik er nooit zo voor om terecht te komen in allerlei filosofische constructen waar je binnen de kortste keren zo verstrikt raakt waardoor een voorwaartse beweging haast onmogelijk is. Desondanks wil ik wel deze thema's even aanstippen omdat ze wellicht wel de potentie in zich dragen om andere sporen te laten ontstaan.

De aanleiding voor dit artikeltje is een kort citaat van Robert Lanza op pagina 100, waarin hij eveneens speelt met het idee dat bewustzijn nodig zou zijn om in ieder geval tijd of beweging te kunnen laten bestaan.

Hij schrijft daar:
The mind animates the world like the motor and gears of a projector. Each weaves a series of still pictures - a series of spatial states - into an order, into the 'current' of life. Motion is created in our minds by running 'films cells' together. Remember that everyting you percieve - even this page - is actively, repeatedly, being reconstructed inside your head.
Ik laat dit even sudderen, maar wil nog wel even in herinnering brengen een beeld dat voor mij vooralsnog het beste de interactie tussen de geest en het lichaam weergeeft. In hoeverre het hier te maken heeft met wat Wheeler en Lanza beschrijven is de vraag, maar ik vermoed dat hun vergelijkingen ergens spaak lopen op het ontbreken van de werkelijkheid van het onstoffelijk bewustzijn.

De vergelijking waar ik op doel is die van de pianist die speelt op de piano. Zie voor meer het stukje dat hier speciaal aan is gewijd (4).


NOTEN
(1) Ik speel op chess.com onder de naam Divinity-Explorer, en speel daar tegenwoordig alleen nog 3-dagen-per-zet partijen met het Fischer 960-systeem. Ooit in het verleden - toen ik nog volop in de tijd zat - heb ik eens een schaaknamensite opgestart. Die kun je nog altijd on-line vinden op http://schaaknamen.punt.nl/
(2) Afkomstig van
http://indiandigitalartists.com/digital-photography/surreal-self-portraits-laura-williams/
(3) http://noetiek.blogspot.nl/2015/06/reflecties-over-de-pap-van-john-wheeler.html
(4) http://noetiek.blogspot.nl/2013/08/hoe-de-geest-zich-via-de-hersenen.html

zaterdag 20 juni 2015

De PAP van John Wheeler

Momenteel ben ik bezig in een boek van Dr. Robert Lanza, een arts en onderzoeker. Hij schreef  in 2009 het boek 'Biocentrism'. In hoofdstuk 9 introduceert hij een theorie van de natuurkundige John Wheeler (zie foto)
John Wheeler (1911-2008)
Voordat ik de waarde van deze denkstijl goed kan inschatten is het wel handig om eerst goed te vatten wat het idee inhoudt. De vraag blijkt overigens te zijn in hoeverre John Wheeler zelf helemaal 100% serieus was toen hij deze quantum-gedachten lanceerden.

De Pap van Wheeler staat voor Participatory Anthropic Principle, dus zeker geen Brinta of havermoutpap. Voor we kunnen snappen waar hij het over had, dienen we eerst het kader te weten waarin deze theorie zijn ontstaan had, en dat kader is de kosmologie. Hoe is de kosmos ontstaan?

Robert Lanza stelt in zijn boek dat het toch allemaal wel héél erg sterk is dat er zoveel constanten en krachten in de natuur zijn die allemaal precies zó zijn afgesteld dat ze leven op aarde mogelijk maken. Als een bepaalde constante net wat groter of kleiner was geweest dan konden atomen niet goed hechten, en waren we er met zijn allen bijvoorbeeld niet geweest.

Hij noemt een hele rits van deze constanten en stelt uiteindelijk dat het hem allemaal een beetje té toevallig is. Hij heeft dan ook zijn twijfels bij het idee van de Big Bang, die zomaar uit het niets, op basis van een ongekende reeks toevalligheden het leven op Aarde mogelijk maakten, startend bij de elementen waterstof en helium.

Het zogenaamde ´antropische´ principe stelt dat de constanten allemaal zo zijn omdat het daardoor mogelijk wordt om leven te hebben op aarde. Hierbij wordt niets gezegd hoe het komt dat al die waarden zo precies kloppen, maar die waarden lijken zo te zijn omdat wij er dan kunnen zijn.

John Wheeler voegde hier nog een nieuwe dimensie aan toe door een element uit de quantumfysica erbij te halen, en wel het inmiddels welbekende waarnemerseffect: door waar te nemen kun je invloed uitoefenen op datgene wat je waarneemt (1).

Niet alleen zou het waarnemerseffect invloed kunnen uitoefenen, maar Lanza en Wheeler spelen met het idee
Dr. Robert Lanza
dat het bewustzijn van de waarnemers wel eens nodig zou zijn om materie te kunnen laten bestaan! Als er niemand zou zijn, of als er geen bewustzijn zou zijn, dat oog heeft voor de wereld om haar heen, zou de materie wel eens kunnen vervagen en ophouden te bestaan (2).

Dit wordt dan het ´deelnemende´ antropische principe genoemd: het doel van de materie is juist om bewustzijn te scheppen die de materie in stand kan houden. Vandaar dat dan ook alle constanten een precies afgestemde waarden hebben, zodat leven kan ontstaan en door de invloed van het bewustzijn van de toeschouwers ook kan blijven bestaan.

Natuurlijk zitten er aan deze benadering allerlei haken en ogen. Vooralsnog laat ik het eerst bij het presenteren van deze kijk, alvorens vraagtekens te plaatsen, en het vergelijken met ander materiaal binnen dit noëtische onderzoekscentrum.

NOTEN
(1) Zie bijvoorbeeld 'Aanraken met je geest' uit 2013 op de hoofdsite (https://noetiek.wordpress.com/2013/05/11/aanraken-met-je-geest/) 
(2) http://physics.about.com/od/physicsmtop/g/ParticipatoryAnthropicPrinciple.htm